Rejestr zbiorów danych osobowych

Stan na dzień : 29.06.2017

Numer zbioru w rejestrze Nazwa zbioru Data wpisu do rejestru Ostatnia aktualizacja
1 Rejestr wyroków eksmisyjnych 28.03.2017 19.05.2017
2 Wykwaterowania 29.03.2017 19.05.2017
5 Sprawy z zakresu wynajmowania lokali socjalnych i mieszkalnych 29.03.2017 19.05.2017
6 Rejestr wniosków o najem lokali użytkowych 29.03.2017 29.03.2017
8 Rejestr wniosków osób ubiegających się o wskazanie mieszkania do remontu 29.03.2017 19.05.2017
9 Rejestr skierowań do zawarcia umowy najmu 29.03.2017 29.03.2017
10 Zamiana mieszkań ze względu na stan zdrowia 29.03.2017 29.03.2017
11 Regulacja prawna lokali mieszkalnych 29.03.2017 29.03.2017
12 Umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości 29.03.2017 29.03.2017
13 Protokoły z posiedzeń Zespołu do Spraw Mieszkaniowych 29.03.2017 29.03.2017
16 Rejestr wniosków o dzierżawę i użyczenie 04.04.2017 04.04.2017
17 Rejestr wniosków o podnajem lokali użytkowych 04.04.2017 04.04.2017
18 Rejestr wniosków o ustalenie stawki czynszu za lokale użytkowe 04.04.2017 04.04.2017
19 Zbycie nieruchomości w trybie art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 04.04.2017 09.05.2017
20 Adaptacje 04.04.2017 09.05.2017
21 Rejestr dzierżaw 04.04.2017 09.05.2017
22 Podnajem lokali mieszkalnych 04.04.2017 04.04.2017
23 Regulacja stanów prawnych 04.04.2017 09.05.2017
26 Rejestr wniosków o najem garaży 04.04.2017 04.04.2017
27 Sprzedaż lokali 26.04.2017 26.04.2017
28 Rejestr zarządzeń 04.04.2017 04.04.2017
29 Zwrot bonifikat 28.04.2017 04.04.2017
30 Akcje informacyjne 28.04.2017 26.04.2017
31 Rejestr spraw remontowych 28.04.2017 28.04.2017
32 Rejestr spraw eksploatacyjnych 28.04.2017 28.04.2017
33 Regulacja stanów prawnych nieruchomości 28.04.2017 28.04.2017
34 Rejestr nieruchomości SP 28.04.2017 28.04.2017
35 Czynsze dzierżawne 05.05.2017 05.05.2017
36 Sprzedaż lokali komunalnych 09.05.2017 09.05.2017
37 F-ka - baza kontrahentów 19.05.2017 19.05.2017
38 Baza danych do PIT-8C 19.05.2017 19.05.2017
39 Kandydaci na wolne stanoiska urzędnicze - zbiór tymczasowy 19.05.2017 19.05.2017
40 Pracownicy ZGM 19.05.2017 19.05.2017
41 Centralna Kartoteka Kontrahentów 12.06.2017 12.06.2017
42 Rejestr Mieszkańców 12.06.2017 12.06.2017
43 DDM System Obiegu Dokumentów 12.06.2017 12.06.2017
44 Składnica akt 29.06.2017 29.06.2017


Nazwa zbioru Rejestr wyroków eksmisyjnych
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego U.

Podstawa upoważniająca do przetwarzania danych wrażliwych: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą mieszkańcy miasta
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Data urodzenia,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Miejsce pracy,Wykształcenie,Seria i numer DO,NIP,Miejsce urodzenia,numer telefonu,

Dane wrażliwe:Stan zdrowia,Nałogi,Skazania,Inne orzeczenia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Wykwaterowania
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego .

Podstawa upoważniająca do przetwarzania danych wrażliwych: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą mieszkańcy miasta
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Data urodzenia,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,NIP,Miejsce urodzenia,numer telefonu,

Dane wrażliwe:Stan zdrowia,Nałogi,Skazania,Inne orzeczenia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Sprawy z zakresu wynajmowania lokali socjalnych i mieszkalnych
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego .

Podstawa upoważniająca do przetwarzania danych wrażliwych: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Data urodzenia,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Miejsce pracy,Zawód,Wykształcenie,Seria i numer DO,NIP,Miejsce urodzenia,numer telefonu,

Dane wrażliwe:Pochodzenie etniczne,Stan zdrowia,Nałogi,Skazania,Orzeczenia o ukaraniu,Inne orzeczenia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Rejestr wniosków o najem lokali użytkowych
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,NIP,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Rejestr wniosków osób ubiegających się o wskazanie mieszkania do remontu
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podstawa upoważniająca do przetwarzania danych wrażliwych: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Data urodzenia,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Miejsce pracy,Zawód,Seria i numer DO,NIP,Miejsce urodzenia,numer telefonu,

Dane wrażliwe:Stan zdrowia,Nałogi,Skazania,Inne orzeczenia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Rejestr skierowań do zawarcia umowy najmu
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego .

Podstawa upoważniająca do przetwarzania danych wrażliwych: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Data urodzenia,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Miejsce pracy,Zawód,Wykształcenie,Seria i numer DO,NIP,Miejsce urodzenia,numer telefonu,

Dane wrażliwe:Pochodzenie etniczne,Stan zdrowia,Nałogi,Skazania,Orzeczenia o ukaraniu,Inne orzeczenia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Zamiana mieszkań ze względu na stan zdrowia
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podstawa upoważniająca do przetwarzania danych wrażliwych: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Data urodzenia,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,numer telefonu,

Dane wrażliwe:Stan zdrowia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Regulacja prawna lokali mieszkalnych
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podstawa upoważniająca do przetwarzania danych wrażliwych: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Data urodzenia,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,numer telefonu,

Dane wrażliwe:Inne orzeczenia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Podstawa upoważniająca do przetwarzania danych wrażliwych: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Data urodzenia,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Zawód,NIP,Miejsce urodzenia,numer telefonu,

Dane wrażliwe:Pochodzenie etniczne,Stan zdrowia,Nałogi,Skazania,Orzeczenia o ukaraniu,Inne orzeczenia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Protokoły z posiedzeń Zespołu do Spraw Mieszkaniowych
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Miejsce pracy,NIP,numer telefonu,

Dane wrażliwe:Stan zdrowia,Skazania,Inne orzeczenia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Rejestr wniosków o dzierżawę i użyczenie
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Rejestr wniosków o podnajem lokali użytkowych
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,NIP,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Rejestr wniosków o ustalenie stawki czynszu za lokale użytkowe
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,NIP,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Zbycie nieruchomości w trybie art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Seria i numer DO,NIP,numer telefonu,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Adaptacje
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,Seria i numer DO,NIP,numer telefonu,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Rejestr dzierżaw
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Seria i numer DO,NIP,numer telefonu,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS, Wydział GN UM.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Podnajem lokali mieszkalnych
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Regulacja stanów prawnych
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Seria i numer DO,NIP,numer telefonu,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Rejestr wniosków o najem garaży
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Sprzedaż lokali
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Miejsce pracy,Seria i numer DO,NIP,numer telefonu,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Rejestr zarządzeń
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Wnioskodawcy
Zakres danych Nazwiska i imiona,PESEL,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Zwrot bonifikat
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami .

Podstawa upoważniająca do przetwarzania danych wrażliwych: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Nabywcy i właściciele lokali
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Data urodzenia,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Miejsce pracy,Zawód,Seria i numer DO,Miejsce urodzenia,numer telefonu,

Dane wrażliwe:Stan zdrowia,Inne orzeczenia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Urzędy państwowe i samorządowe.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Akcje informacyjne
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy .

Cel przetwarzania danych Poinformowanie najemców lokali komunalnych o możłiwości zakupu lokalui
Osoby, których dane dotyczą Najemcy lokali komunalnych
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Rejestr spraw remontowych
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego .

Podstawa upoważniająca do przetwarzania danych wrażliwych: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Użytkownicy lokali, właściciele nieruchomości
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,numer telefonu,

Dane wrażliwe:Pochodzenie etniczne,Stan zdrowia,Inne orzeczenia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS, OPS, UM Gliwice.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Rejestr spraw eksploatacyjnych
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Użytkownicy lokali, właściciele nieruchomości
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,numer telefonu,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Regulacja stanów prawnych nieruchomości
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Kodeks Cywilny .

Podstawa upoważniająca do przetwarzania danych wrażliwych: Kodeks cywilny
Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Właściciele nieruchomości
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Seria i numer DO,numer telefonu,

Dane wrażliwe:Inne orzeczenia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych ZBM I TBS, ZBM II TBS.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Rejestr nieruchomości SP
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Zarządzenia Wojewody Śląskiego.

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Użytkownicy lokali
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,numer telefonu,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Zarządcy nieruchomości, UW Katowice, UM Gliwice.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Czynsze dzierżawne
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą dzierżawcy zasobu komunalnego
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Sprzedaż lokali komunalnych
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą dzierżawcy zasobu komunalnego
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,NIP,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru F-ka - baza kontrahentów
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą dzierżawcy zadsobu komunalnego
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Baza danych do PIT-8C
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą dzierżawcy zasobu komunalnego
Zakres danych Nazwiska i imiona,Adres zamieszkania lub pobytu,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Kandydaci na wolne stanoiska urzędnicze - zbiór tymczasowy
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Kandydaci
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Data urodzenia,Adres zamieszkania lub pobytu,Miejsce pracy,Zawód,Wykształcenie,Miejsce urodzenia,numer telefonu,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą,
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Pracownicy ZGM
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 poz.1666) Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz.902).

Podstawa upoważniająca do przetwarzania danych wrażliwych: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia prracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie
Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Pracownicy ZGM
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Data urodzenia,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Miejsce pracy,Zawód,Wykształcenie,Miejsce urodzenia,numer telefonu,

Dane wrażliwe:Stan zdrowia,Inne orzeczenia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą,
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Centralna Kartoteka Kontrahentów
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Zbiór powierzony przez UM na podstawie umowy .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą
Zakres danych
Sposób zbierania danych do zbioru
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Rejestr Mieszkańców
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Zbiór powierzony przez UM na podstawie umowy .

Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą
Zakres danych
Sposób zbierania danych do zbioru
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru DDM System Obiegu Dokumentów
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Zbiór powierzony przez UM na podstawie umowy .

Cel przetwarzania danych
Osoby, których dane dotyczą
Zakres danych
Sposób zbierania danych do zbioru
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Nazwa zbioru Składnica akt
Administrator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-100 Gliwice ul.Pl. Inw. Wojennych 12, Regon:278215883.
Przedstawiciel administratora danych (art 31a) Nie dotyczy .
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Nie dotyczy.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .

Podstawa upoważniająca do przetwarzania danych wrażliwych: ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Osoby, których dane dotyczą Archiwum
Zakres danych Nazwiska i imiona,Imiona rodziców,Data urodzenia,Adres zamieszkania lub pobytu,PESEL,Miejsce pracy,Zawód,Wykształcenie,Seria i numer DO,NIP,Miejsce urodzenia,numer telefonu,e-mail,stan cywilny, zobowiązania finansowe

Dane wrażliwe:Pochodzenie rasowe,Stan zdrowia,Nałogi,Skazania,Mandaty karne,Orzeczenia o ukaraniu,Inne orzeczenia,
Sposób zbierania danych do zbioru Dane pochodzą od osób, których dotyczą, Dane pochodzą z innych źródeł
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorców danych Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego. Nie dotyczy.

powrót

Odpowiedzialny za prowadzenie rejestru -

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Magdalena Glet

Rejestr prowadzony od 01.04.2015