Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Podstawa prawna

Podstawa prawna

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) jest gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej; nie posiada osobowości prawnej.

Nadzór nad ZGM sprawuje Prezydent Miasta Gliwice poprzez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

ZGM ma siedzibę w Gliwicach przy Pl. Inwalidów Wojennych 12 oraz 3 i działa na terenie miasta Gliwice. Dział Wspólnot Mieszkaniowych oraz Dział Księgowości działający w ramach ZGM ma siedzibę w Gliwicach przy Pl. Inwalidów Wojennych 3.

Działalność ZGM regulowana jest przepisami prawa, a w szczególności:
 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.);
 4. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2477 z późn. zm.);
 5. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827).

ZGM działa na podstawie:
 1. Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadanego Uchwałą nr XV/269/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”.
 2. Uchwały nr XXV/666/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XV/269/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. o utworzeniu jednostki budżetowej „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”;
 3. Uchwały nr XIII/369/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadanego Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/269/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. o utworzeniu jednostki budżetowej „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”;
 4. Uchwały nr XXI/687/2008 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadanego Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/269/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. o utworzeniu jednostki budżetowej „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”;
 5. Uchwały nr XXIX/919/2009 Rady Miejskiej z dnia 19 listopad 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadanego Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/269/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. o utworzeniu jednostki budżetowej „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”;
 6. Uchwały nr XXXV/1060/2010 Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadanego Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/269/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. o utworzeniu jednostki budżetowej „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”;
 7. Uchwały nr XVI/394/2016 Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/269/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”;
 8. Regulaminu Organizacyjnego ZGM.
 9. Schematu Organizacyjnego ZGM.

 

Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tekst jednolity

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZakład Gospodarki Mieszkaniowej
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Pszonak
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:32:23
Informację wprowadził do BIPAnna Pszonak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:32:23
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAnna Pszonak2020-07-14 12:38:22
2Modyfikacja stronyAnna Pszonak2020-09-02 09:41:23